Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Technische rebound

Een technische rebound is een beweging van de marktprijzen in de tegenovergestelde richting van de huidige trend.  Een technische rebound doet zich voor wanneer de koers een bepaald niveau nadert (de zogeheten floor, een lagere koers die als bodem fungeert bij een neerwaartse trend, of de cap, een hogere koers die als plafond fungeert bij een opwaartse trend) waarop de neerwaartse of opwaartse trend wordt omgekeerd. We spreken over technische rebound omdat we vaak via een technische analyse prijsniveaus kunnen identificeren die de trend mogelijk kunnen ombuigen, met een kortstondige of langdurige impact.