Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Trend

We spreken van een trend of markttendens wanneer marktprijzen een duidelijke, aanhoudende en langdurige opwaartse of neerwaartse beweging volgen. Het vaststellen van het begin en het einde van markttendensen is een van de belangrijkste taken van marktanalyse.  Normaal gesproken breidt een trend die zich aftekent binnen één activaklasse (bijv. front quarter gas TTF), zich met meer of minder kracht uit naar alle punten op deforward curve, als gevolg van de algemene stemming bij de handelaren en/of veranderende basiselementen, en kan deze zich ook uitbreiden naar aangrenzende of verwante activaklassen (bijv. Italiaans gas en elektriciteit)

.