Wettelijke disclaimer

Alle informatie, publicaties, inhoud verstrekt door of in samenwerking met externe adviseurs, gratis beschikbaar op de website https://yem-energy.be/, of verstrekt via de nieuwsbrief (de "YEM Inhoud") na registratie op de bijbehorende dienst, worden uitsluitend verstrekt voor informatieve, educatieve en promotionele doeleinden en kunnen in geen geval worden beschouwd als een advies en/of een aansporing om te investeren. Energy Digital Platform Services SASU ("EDPS") is in geen geval aansprakelijk voor enige schade geleden door de gebruiker van de https://yem-energy.be website als een direct en/of indirect gevolg van strategische, commerciële en/of financiële beslissingen genomen als gevolg van, op basis van, en/of in overweging van de YEM Content.

Alle YEM-inhoud is afkomstig van openbare bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Het is opgesteld door de EDPS met de hulp van externe adviseurs. De EDPS geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid en/of actualiteit van deze bronnen en/of de met behulp daarvan geproduceerde YEM-inhoud.

In ieder geval is het uitdrukkelijk verboden om de YEM Content te kopiëren, over te dragen, te transcriberen, te distribueren en/of te verveelvoudigen.