Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Spot en Futures/Forward markten

Zowel op de gas- als op de elektriciteitsmarkt komen de « spot »prijzen op een bepaalde dag overeen met de prijs van producten die over een korte periode worden geleverd, meestal de volgende dag (day-ahead). De spotprijs is de referentieprijs van geïndexeerde leveringscontracten volgens de PUN day ahead of PSV (of TTF) day ahead.

Futures of forwards daarentegen hebben betrekking op producten met een leveringstermijn die verder in de tijd ligt (anders dan “vandaag” of “morgen”) en die daarom meermaals kunnen worden verhandeld vóór het begin van de levering. Forwardprijzen geven een beeld van de verwachting die de handelaars hebben inzake de spotprijzen die in de beschouwde periode zullen worden gehaald (bv. de productprijs elektriciteit in Italië van december 2020 is de beste voorspelling van wat de gemiddelde PUN-prijs in december zal zijn). De future-/forwardprijzen worden gebruikt als referentiepunt voor het aanbod van B2B gasvoorziening en elektriciteitsvoorzieningtegen een vaste prijs.