Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

PSV

Het PSV (Punto di Scambio Virtuale) is de Italiaanse groothandelsmarkt voor aardgas. We noemen dit een virtueel handelspunt omdat het bij het PSV verhandelde gas wordt geleverd/verstuurd (fysiek of financieel) naar het door Snam geëxploiteerde hogedruktransportsysteem, zonder een meer nauwkeurige locatie. Het PSV identificeert derhalve de markt voor de uitwisseling van aardgas die zich op het gehele Italiaanse transportnet bevindt.