Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Day Ahead

De term day ahead verwijst in het algemeen naar de markt van de dag voordien. In prijsbepalingsformules verwijst de term Day Ahead naar de prijs die de dag voordien voor het dagproduct op de markt werd gevormd. De TTF Day Ahead-index is bijvoorbeeld het gemiddelde van de dagkoersen van de TTF volgens de indexformule.

Met de term « day ahead product » wordt in plaats daarvan het eerste dagproduct bedoeld (als we het over elektriciteit hebben, loopt het dagproduct van 00.00 tot 24.00 uur) dat op de datum van vandaag beschikbaar en verhandelbaar is. Bijv. op 1 oktober 2020 is de day ahead het product 2 oktober 2020 (24 uur).

100px