Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Positie

Voor een trader is een positie het gevolg van een aankoop (long positie), of van een verkoop (short positie) op de markten. Het is een financiële term voor een order die momenteel winst of verlies zal opleveren (open positie). Het begrip positie is ook terug te vinden op de retailmarkt: leveranciers hebben een positie die het nettoverschil is tussen de aan afnemers verkochte elektriciteit (of gas) en de elektriciteit (of gas) die zij hebben gekocht om aan hen te leveren. Om te voorkomen dat de marges worden uitgehold, kopen de leveranciers hoeveelheden in op basis van het geraamde verbruiksprofiel van de afnemers, zodat zij niet over- of onderschatten hoeveel zij werkelijk moeten leveren. Op het moment van verbruik kunnen afnemers natuurlijk met andere profielen verbruiken dan geraamd en dit genereert een verschil tussen het geraamde verbruik en het werkelijke verbruik, d.w.z. een situatie die de leveranciers dagelijks moeten beheren.