Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Retailmarkt

Dit is de markt waarop leveranciers (verkopers) contracten sluiten voor de verkoop van elektriciteit of aardgas, zowel met zakelijke afnemers, zoals industriële sectoren of bedrijven, als met particuliere afnemers, d.w.z. huishoudens. Dit is het laatste segment van de waardeketen voordat de grondstof (gas of elektriciteit) wordt verbruikt.  Op deze markt hebben, in tegenstelling tot de groothandelsmarkt, de leveringen van elektriciteit of aardgas profielen op maat (elke afnemer verbruikt met zijn eigen specifieke profiel en daarom wordt contractueel een prijs overeengekomen voor het werkelijke verbruik van de afnemer) en omvatten de prijzen niet alleen de kosten van de grondstof, maar ook tariefcomponenten voor vervoer/transmissie/distributie, heffingen en accijnzen. Na de liberalisering van de retailmarkten is het aantal grote of kleine marktdeelnemers dat actief is in de verkoop van energie en gas gestaag toegenomen.