Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Hub

Hub is een Engels woord dat staat voor een centraal element, een middelpunt, een knooppunt. Op de gasmarkt verwijst de term naar de “markt”, d.w.z. de plaats (centrum of hub) waar de gastransacties plaatsvinden. Een aardgashub kan een fysieke locatie zijn, en is met name meestal het interconnectiepunt waar twee of meer pijpleidingen met elkaar verbonden zijn, doorgaans beheerd door verschillende TSO’s (wat staat voor Transmission System Operators, zoals Snam in Italië). Zo is er op de grens tussen twee landen, zoals Italië en Oostenrijk, het Oostenrijkse knooppunt Baumgarten en het Italiaanse knooppunt Tarvisio, waar de doorvoer van gas tussen de twee landen fysiek plaatsvindt. Een fysiek knooppunt kan ook financieel zijn, d.w.z. een punt waar niet alleen fysieke, maar ook financiële partijen gas worden uitgewisseld, met een specifieke locatie (in het bovenstaande voorbeeld bijvoorbeeld de grens tussen Italië en Oostenrijk, hetzij aan de Italiaanse, hetzij aan de Oostenrijkse kant). We spreken dus van virtuele hubs wanneer het gaat over de verhandeling van de partijen gas binnen een bepaalde staat, en de hub is dus de perimeter waarbinnen het gas zich bevindt (de PSV in Italië is in feite de virtuele hub waar het gas wordt onderhandeld met levering in Italië, of, liever gezegd, met levering op het Italiaanse hogedruktransportnet).