Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Groothandelsmarkt of wholesale


In de waardeketen bevindt de groothandelsmarkt of wholesale zich stroomopwaarts van de kleinhandelsmarkt (of verkoopmarkt aan eindafnemers) en is een markt waar alleen gekwalificeerde of professionele marktdeelnemers actief zijn. Transacties op de groothandelsmarkt worden gekenmerkt door grotere volumes dan de retailmarkt (men spreekt van GWh of TWh) en de verhandelde producten hebben standaardkenmerken wat betreft hoeveelheid (minimumomvang 1 MW) en profiel (baseload voor gas en baseload/piek/off-peak voor elektriciteit). De groothandelsmarkt is ook een financiële/speculatieve markt, d.w.z. dat partijen elektriciteit of gas meermaals verhandeld kunnen worden door handelaars om voordeel te halen uit prijsbewegingen. Op deze markt opereren producenten of verkopers van elektriciteit of gas ook om zich te bevoorraden en hun productie- of verkoopportefeuilles af te dekken voor afnemers (of, met een meer gebruikelijke term, te “hedgen”). Juist om die reden worden de op de groothandelsmarkt tot stand gekomen prijzen door de leveranciers gebruikt als referentie voor hun verkoopprijzen aan de afnemers.