Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Garantie van oorsprong

Dit is een label dat de oorsprong van één MWh elektriciteit uit hernieuwbare bronnen certificeert. Om elektronisch gecertificeerd te worden, moeten de installaties door de plaatselijke nationale autoriteiten als GO-installatie (installatie met garantie van oorsprong) worden aangemerkt. Elke geproduceerde MWh is dus gecertificeerd en gekoppeld aan een garantie van oorsprong, een label dat door de producent aan wie het is toegewezen op twee verschillende manieren kan worden doorverkocht. Enerzijds kan de GO worden verkocht samen met de geproduceerde energie, die dan als “hernieuwbare energie” aan de klanten wordt verkocht. Anderzijds kan het los van de energie worden verkocht en worden gebruikt om de elektriciteit die wordt verkocht of gebruikt door degene die de GO heeft gekocht, “schoon te maken” en te vergroenen. Op die manier kan iedereen die groene energie wil kopen er zeker van zijn dat elke MWh geproduceerd is door een gecertificeerde hernieuwbare installatie in België of in het buitenland.