Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Producent

Een producent is een entiteit die elektriciteit produceert. Producenten kunnen natuurlijke personen zijn (voor sommige soorten installaties voor hernieuwbare energie) of, meer frequent, rechtspersonen.