Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Volumerisico

Het volumerisico is het risico dat de contractueel voorziene volumes niet overeenstemmen met de daadwerkelijk door de klant verbruikte volumes. Het volumerisico heeft gevolgen voor zowel de leverancier als de afnemer. De leverancier baseert zich bij de aankoop van energie of gas voor de afnemer immers op een verbruiksprognose die, indien deze niet wordt gehaald, kan leiden tot hogere aankoopkosten. Voor de afnemer is het volumerisico zowel het risico dat hij meer verbruikt dan verwacht (en dus een rekening betaalt voor een verbruik dat hoger is dan begroot), als het risico dat hij meer verbruikt in perioden waarin de kosten van energie of gas hoger zijn.