Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Variabele, geïndexeerde of fluctuerende prijzen

Wanneer spreken we over variabele of fluctuerende prijzen? Een B2B-contract voor de levering van gas en elektriciteit is een contract met variabele prijs indien de prijs van de grondstof (molecule of elektron) niet bij voorbaat vóór het verbruik is vastgesteld, maar in plaats daarvan onderhevig is aan schommelingen als gevolg van marktbewegingen. In het contract worden specifiek de referentieprijzen vermeld die bepalend zijn voor de kosten van de verbruikte energie of het verbruikte aardgas.