Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Grondstof

Een grondstof is een materiaal of een goed dat de basis vormt van een productie-, verwerkings- of fabricageproces en er een essentieel onderdeel van uitmaakt. Grondstoffen zijn meestal materialen die in de natuur in ruwe staat voorkomen en die worden gewonnen/geplukt/verzameld voor gebruik in industriële processen. Aardgas of (ruwe) aardolie zijn bijvoorbeeld grondstoffen. Elektriciteit daarentegen is geen grondstof in de strikte zin van het woord, aangezien dit het resultaat is van een omzettings-/productieproces en geen natuurlijk beschikbare hulpbron is. Elektriciteit wordt echter vaak met een grondstof gelijkgesteld wegens het centrale belang in industriële productieprocessen. Juist omdat grondstoffen het uitgangspunt vormen van verschillende productieprocessen, heeft elke schommeling in de kostprijs een grote invloed op de kostprijs van het eindproduct.