Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

VaR (Value at Risk)

Value at Risk (VaR) is een van de bekendste methoden om het prijsrisico te meten dat inherent is aan een portefeuille, ongeacht of het om een consumenten-, productie- of handelsportefeuille gaat. Met de VaR wordt het maximale verlies beoordeeld dat op een portefeuille kan worden geleden in een bepaald tijdsinterval (meestal 1 of 10 dagen) en met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid (betrouwbaarheidsinterval normaal gezien 95% of 99%) als gevolg van marktprijsbewegingen. Het is dus mogelijk een maatstaf te hebben voor hoeveel men maximaal kan verliezen in de komende N dagen en met een waarschijnlijkheid van X%. Er zijn verschillende modellen om de VaR te berekenen, zoals de parametrische VaR, de historische VaR of de Monte Carlo-methode.