Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Prijsrisico

Prijsrisico is het thema waarvoor zowel leveranciers als afnemers het gevoeligst zijn. Het is het risico dat voor de levering van energie een te hoge of hogere prijs wordt betaald dan verwacht. Als klant lijkt dit een rechtlijnig concept, maar voor de leverancier is dit misschien veel minder het geval.. Wanneer een afnemer vraagt om een vaste prijs voor levering of vaststelling, moet de leverancier namelijk op zijn beurt het risico beheren dat hij de energie of het gas waarvoor hij een contract heeft gesloten, tegen een hogere prijs dan de verkoopprijs inkoopt.