Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Tegenpartijrisico

Het tegenpartijrisico is het risico dat een van beide partijen niet in staat is om zijn contractuele verplichtingen na te komen, en het is meer bepaald het risico dat de leverancier niet langer energie of gas kan leveren zoals contractueel is overeengekomen.