Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Stijgende trend

Er is sprake van een stijgende trend wanneer de prijzen voortdurend stijgen, steeds hogere waarden bereiken en, ondanks de volatiliteit, de tijdelijke dalende fasen altijd zeer zwak zijn in vergelijking met de stijgende fasen. In deze fasen gaan de prijzen van de volledige termijncurve (en vaak ook van de spot) met een zekere homogeniteit omhoog.