Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Lineaire verminderingsfactor

De lineaire verminderingsfactor, of LRF, is een percentage dat aangeeft hoeveel emissierechten elk jaar uit de markt moeten worden genomen om de Europese emissiereductiedoelstellingen te halen. Deze vermindering vertaalt zich in een de facto daling van het aantal emissierechten dat jaarlijks door de lidstaten wordt geveild.