Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat een van de twee partijen het verschuldigde bedrag niet betaalt. In een leveringscontract is het dus een risico waaraan de leverancier is onderworpen, en dit is de reden waarom de leverancier vaak een bank- of verzekeringsgarantie eist om het risico van niet-betaling door de afnemer te dekken.