Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Grid parity


Grid parity, of netpariteit, doet zich voor wanneer de kosten van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gelijk zijn aan de kosten van elektriciteit uit conventionele bronnen (fossiel of nucleair). Netpariteit is van essentieel belang om een economische stimulans te hebben om te investeren in centrales voor hernieuwbare energie in plaats van in conventionele energiecentrales zonder dat er faciliteiten voor nodig zijn.