Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Fixing

Wanneer u een B2B-contract voor gas- of elektriciteitslevering met variabele prijs hebt, kan de onderneming die het contract heeft gesloten aan de leverancier vragen om de prijs vast te leggen. Het gaat erom de prijs van een deel van de volumes of van het volledige verbruiksprofiel dat in een bepaalde toekomstige periode wordt verwacht, vast te stellen tegen de economische voorwaarden van de markt op dat ogenblik. Fixing stelt de consument in feite in staat een geïndexeerd prijscontract om te zetten in een contract met een vaste prijs (geheel of gedeeltelijk), waardoor het risico van een prijsstijging en de daaruit voortvloeiende stijging van de bevoorradingskosten wordt uitgeschakeld.