Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Delivery

De term delivery (levering) wordt in de energiesector gebruikt om twee verwante, maar enigszins verschillende concepten te definiëren.

1- De fysieke levering van gas of elektriciteit. Voor een leveringscontract of een forward product, zeggen we dat de levering is “begonnen” of dat het “in delivery is gegaan” wanneer de fysieke levering van de elektriciteit of het gas waarop het contract betrekking heeft, gestart is.
2- Het begrip “levering” wordt in ruimere zin gebruikt als verwijzing naar de leveringsperiode, dat wil zeggen, we verwijzen naar het moment waarop voorzien is dat de levering van energie of gas zal plaatsvinden. In deze zin wordt de term “leveringsperiode” gebruikt om de volledige periode aan te duiden waarin levering wordt verwacht en deze kan zowel worden gebruikt voor fysieke producten, d.w.z. die daadwerkelijk voorzien in de levering van energie of gas, als, naar analogie, voor financiële producten met een bepaalde duur (delivery).

Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over het forward- of futureproduct Calendar 2021, hebben we het over een specifiek product dat voorziet in levering van 1/1/2021 tot 31/12/2021, of het nu gaat om een fysieke levering of een zuiver financieel product. Evenzo verwijst een “leveringsmaand”, bijvoorbeeld, naar een levering die fysiek wordt geleverd in een bepaalde maand, aan het eind waarvan het verbruik wordt berekend en vervolgens gefactureerd.

.