Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Dalende trend

De dalende trend wijst op een periode waarin de prijzen een sterke en aanhoudende neerwaartse tendens vertonen en waarin de vaststelling van een minimumniveau (waarna de prijzen niet meer zullen zakken) wordt tegengesproken door de voortzetting van de beweging. In deze fasen gaan de prijzen van de volledige termijncurve (en dikwijls ook van de spot) met een zekere homogeniteit omlaag en omhoog.