Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Capaciteitsmarkt

De capaciteitsmarkt is een mechanisme waarmee de exploitant van het elektriciteitsnet flexibiliteitsmiddelen inkoopt om de veiligheid van het systeem en de beschikbaarheid van energie op elk moment en in alle gebieden op kritieke momenten te garanderen. In deze marktregeling worden elektriciteitscentrales vergoed voor de toezegging om een bepaalde productiecapaciteit ter beschikking te stellen wanneer het net dit nodig heeft.