Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Bid/Ask

Wat is Bid/Ask? Op de energiemarkt, maar meer in het algemeen op de financiële markten, is de « biedprijs” (Bid) de prijs die een tegenpartij bereid is te betalen voor de aankoop van een product. Daartegenover staat de de laatprijs, Ask of Offer, de prijs waarvoor de aanbieder bereid is het product te verkopen. Wie wil kopen, probeert een lagere prijs te verkrijgen, en wie wil verkopen probeert de prijs op te drijven. Daarom is Bid altijd lager dan Ask. Hoe groter de noodzaak om de transactie te sluiten, hoe groter de bereidheid van de partijen om de transactieprijs te verhogen/verlagen.

De BID/ASK is het verschil tussen de hoogste biedprijs (de ‘Best Bid’ ) en de laagste laatprijs (‘Best Ask’) en geeft de impliciete transactiekosten aan als men op hetzelfde moment zou openen en sluiten (kopen en verkopen). De BID/ASK is een zeer belangrijke indicator van de marktliquiditeit: hoe kleiner het verschil tussen de Best Bid en de Best Ask, hoe groter de liquiditeit.