Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Regeling voor de handel in emissierechten (Emission Trading Scheme)

Het ETS is het Europese systeem voor de handel in emissierechten (met name CO2) dat in 2005 in Europa werd ingevoerd als belangrijkste instrument om de CO2-uitstoot te verminderen en de doelstellingen van het Kyotoprotocol en vervolgens de akkoorden van Parijs te verwezenlijken. Deze doelstellingen houden nu in dat de Europese emissies tegen 2030 drastisch moeten worden verminderd (-55% ten opzichte van de emissies in 1990). Entiteiten die onder de ETS-verplichtingen vallen, zijn verplicht CO2-emissierechten op de markt te kopen en betalen zo voor hun recht om broeikasgassen in de atmosfeer uit te stoten. De kosten van CO2-uitstoot zijn bedoeld als afschrikmiddel en als middel om investeringen in schone en minder uitstotende technologieën te bevorderen.