Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Onbalans

Dit is het gebrek aan evenwicht tussen het verwachte consumptie- (of productie-) profiel en het profiel dat daadwerkelijk wordt geconsumeerd (of geproduceerd). Wanneer men van plan is een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of aardgas te verbruiken (of te produceren), moet deze hoeveelheid op de markt worden gekocht (of verkocht). Als er meer/minder energie wordt verbruikt of geproduceerd dan begroot, wordt de overtollige of ontbrekende hoeveelheid energie of gas direct in real time aan het net onttrokken of erin geïnjecteerd en moet er vervolgens voor worden betaald, als er wordt onttrokken, of worden terugbetaald, als er wordt geïnjecteerd.