Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Europese mechanismen voor beperking van het aanbod (marktstabiliteitseserve (MSR)

De marktstabiliteitsreserve (MSR) is een door de Europese Unie vanaf 2019 ingevoerd mechanisme dat tot doel heeft het aantal uitstaande emissierechten (EUA’s) te verminderen om zo het aanbod te verminderen en de prijzen kunstmatig te ondersteunen. De MSR werd ingevoerd als reactie op de
lage prijsniveaus van emissierechten tijdens de voorgaande jaren, die investeringen in schone en minder uitstoot veroorzakende technologieën niet voldoende stimuleerden.