Verklarende woordenlijst

Het YEM glossarium is ontstaan uit het idee om het beheer van uw energiecontracten nog eenvoudiger te maken. Hoe doen we dit? Door een overzicht te geven van de specifieke taal en technische aspecten die u moet kennen om u zo goed mogelijk te oriënteren op de energiemarkt.

Fracking

Dit is een techniek die vooral in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor de winning van aardolie en gas, waarbij het gesteente in een put wordt gebroken met behulp van vloeistoffen (zoals water) onder hoge druk. Zodra de put is geboord, wordt water vermengd met andere componenten onder zeer hoge druk geïnjecteerd om het omringende gesteente af te brokkelen, waardoor het winningsgebied wordt vergroot en daarmee ook de stroom olie/gas die uit de afzonderlijke put wordt gewonnen. Hoewel deze techniek de hoeveelheid gewonnen olie of gas doet toenemen, kan het ook leiden tot milieuschade, grondwaterverontreiniging en aardbevingen.